Nedir?Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Nedir?

My Home, Bticino'nun ev otomasyon tipi olup elektrik donanımı tasarımlarında yeni ve yenilikçi bir yöntem sunar.

Tasarım imkânlarını genişletirken, benzersiz dijital Bus teknolojisinin kullanımı sayesinde, yaşamı daha basit ve işlevsel kılar. Bus sistemi üzerine kurulu olarak gerçekleştirilen donanım her türlü konut ve üçüncül alana uygulanabilir olup yenilikçi konfor, güvenlik, enerji tasarrufu, multimedyalite ve yerel ya da mesafeli kontrol çözümleri sunmaktadır.

Kurulum modülerliği ve farklı donanımların işlevsel bütünlüğü başından itibaren hangi uygulamaların seçileceğini belirleme ve harcamaları en iyi şekilde idare ederek önemli yapısal müdahalelere gerek duyulmaksızın gelecekte hangi uygulamalar ile bütünleştirilebileceğini seçme serbestliği sunar.

bg-download-pdf    MyHOME Katalog (PDF, 13 MB)

Sistem

My Home sistemi, gerek bilgi değişimine gerekse besleme geriliminin transferine ayrılmış bir sinyal hattı aracılığı ile birbirlerine bağlı akıllı donanımlar ile özelleştirilmiş bir Bus sistemidir. Fiziksel destek 27 V d.c.’ lik bükümlü ve korumasız bir çift kablodan oluşmaktadır ki; bu kablo, enerji kabloları ile birlikte konumlandırılmış olup BUS sistemi donanımlarının tümünü paralel olarak bağlar.

Sistem, besleme, aktüatör ve kumandalar bütününden oluşmaktadır.

Besleme, BUS Sistemine (27 V d.c) hatta elektrik enerjisi sağlar. Aktüatörlerde yükleme kontrolü öngörülmüş olup Bus hattına ve güç hattına bağlıdırlar (230 V a.c.). Kumandalar yalnızca Bus’ a bağlıdır ve aktüatörlere, konfigürasyona bağlı olarak yürütülecek operasyona ilişkin talimat tedarik ederler.

Kurulmak istenen My Home sistemine bağlı olarak iki farklı kablo bağlantı türü arasında seçim yapmak mümkündür:
- Serbest yapı ile
- Yıldız yapı ile

Serbest yapılı kablo bağlantı düzeneği, Otomasyon, Alarm, Enerji Tasarrufu ve Isı ayarı donanımları kurulacağı zaman uygulanır.

Yıldız yapılı kablo bağlantı düzeneği ise İnterkom, Ses Sistemi, Telefon, TV/SAT ve Veri İletimi donanımlarını tek bir kondüktör ile bütünleştirmek için kullanılır.

Teknoloji

Sisteme bağlı her donanım, ara yüz devresi ve programlanan mikro işlemciden oluşan akıllılığa sahiptir ki bu sayede, donanım istenilen işlemi gerçekleştirmek için kendisine atanan bilgiyi tanıma özelliği içerir.

Her bir donanım, BUS sisteminde öngörülen işlevi gerçekleştirdiği sürece ilgili tanımlayıcı ve işleyiş yöntemine uygun şekilde atanarak programlanmış olmalıdır.

Konfigürasyonu kontrol eden bu prosedür, iki yöntem arasında seçim yapılarak uygulanabilir:
- Fiziksel Konfigürasyon: Donanımların uygun yerlerine konfigürasyon bağlantıları yapılır.
- Sanal Konfigürasyon: El PC’si içine yerleştirilmiş SANAL KONFİGÜRATÖR adı verilen bir yazılım aracılığı ile donanımların analizini gerçekleştirmek mümkündür.